Wire markers with a description pocket

Wire markers with a pocket for the WT series description are also a perfect solution for prototype works, where the list of wire descriptions changes very quickly, we can put empty markers without descriptions, and then fill the marker pocket with an appropriate label as the project develops without having to disconnect the installation, which will save you time and make it easier.

There are also markers with a pocket for the description of the MTC series, which are characterized by an open profile, which in practice means that we can change the position of the marker (remove or install) at any time, also without having to disconnect the installation.

Jaka metoda znakowania przewodów sterowniczych jest najlepsza?

Rozróżniamy dwie główne metody znakowania przewodów sterowniczych, którymi są:

  • zadruk oznaczników PCV typu RP Markers,
  • zadruk oznaczników na koszulce termokurczliwej KT lub MKTP,

Każda z metod przyjęta jest jako standard znakowania, przy czym oznaczniki drukowane na koszulce termokurczliwej KT wymagają dodatkowej czynności polegającej na konieczności obkurczenia nagrzewnicą w celu zapobieżenia przemieszczaniu się na przewodzie.
Natomiast profile RP dostosowane są do rozmiaru przewodu co wyklucza samoistne przemieszczanie się, co szczególnie istotne jest przy pionowym układzie przewodów w szafie sterowniczej.

Ile kosztuje wydruk jednego oznacznika na przewód?

Cena jednego oznacznika zależy od jego długości oraz średnicy jak i ilości, natomiast najbardziej optymalny kosztowo wybór to rurki serii RP Markers, gdzie zakres cen oscyluje pomiędzy 0,10 a 0,60 zł netto za sztukę.

Jak opisywać przewody UTP?

Przewód UTP znakujemy w zależności od tego czy końcówka jest założona, czy też nie.

  • gdy końcówka RJ nie jest założona możemy użyć koszulki termokurczliwej KT lub MKTP o średnicy 6,4 mm,
  • gdy przewód zakończony jest końcówką RJ możemy zastosować wszystkie oznaczniki serii MOK, WTM, MCS mocowane opaskami kablowymi.

Co oznacza, że oznacznik jest samo gasnący?

Oznaczniki samo gasnące są to oznaczniki wykonane z materiału PCV lub Poliolifenu, których indeks tlenowy jest wyższy niż wartość 28.